Več kalkulatorju

Kalkulator uporablja osnovne matematične operacije in funkcije za hitro kalkulacijo. Pri izračunu sinusa, kosinusa in tangensa se uporabljajo stopinje. Kalkukator je trenutno v poskusni fazi, zato lahko nekateri rezultati odstopajo oz. niso točni. V kolikor opazite nepravilnost nam prosimo sporočite.